E-post

info@releaseandheal.se

Emotion Code är en healingmetod som frigör instängda känslor som under livets gång blivit instängda i kroppen som emotionella blockeringar. Vårt medvetna jag upptar knappt 1-3 % av intelligensen vilket innebär att vi till största delen styrs av den omedvetna delen av oss. De emotioner som är instängda gör att vi har undermedvetna mönster och programmeringar som påverkar hur vi reagerar och agerar i relationer med andra människor eller händelser. Metoden hjälper kroppen till självläkning på ett djupgående sätt. Det är en relativt ny och okänd metod här i Skandinavien med få utövare än så länge. Dr. Bradley Nelson är grundaren av Emotion Code och har själv använt metoden för att hjälpa tusentals människor att återställa balans i sina liv. Genom sina erfarenheter och insikter har han utvecklat en enkel, effektiv och holistisk metod för att främja hälsa och välbefinnande.

Emotioner är något som tillhör livet och vi har mer eller mindre förmåga att bearbeta de emotioner som uppstår. Under livets gång uppstår olika så kallade negativa emotioner som t.ex. ilska, hat, skuld osv. Många gånger bearbetas de här emotionerna inte fullt ut i våra kroppar på grund av olika anledningar, vi förmår helt enkelt inte ta hand om emotionerna utan trycker bort dem. Eftersom emotioner består av energier (liksom våra kroppar och allt i universum gör) fastnar de i våra kroppar som små energibollar som stoppar upp flödet i kroppen och detta skapar obalans som ger obehag och smärta i form av fysiska, psykiska eller emotionella problem. De här instängda emotionerna är vad vi vardagligt brukar kalla för vårt ”emotionella bagage/ryggsäck” som vi människor bär med oss genom livet. Vi kan även absorbera emotioner från andra människor, likväl som att vi även ärver en del från våra föräldrar. 

Genom Emotion Code hjälper vi kroppen att frigöra och avlägsna känslomässiga blockeringar som kan ge fysiska, psykiska eller emotionella smärtor av olika slag. Metoden fungerar även på djur.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Med hjälp av metoden frigör jag djupt rotade blockeringar snabbt och effektivt och det finns inte något behov av att som i terapi intellektualisera den smärta eller det obehag du känner. Vid en behandling kopplar jag samman mig med din energi genom att använda kinesologisk muskeltestning där jag använder mina fingrar för att ha kontakt med ditt undermedvetna.

Jag ställer frågor om det finns instängda emotioner som bidrar till den problematik som vi jobbar med och får på så sätt fram vilka emotioner som fastnat i din kropp. När jag muskeltestar genom mina fingrar handlar det om att mina muskler i fingrarna är starka om svaret är ja och svaga om svaret är nej. Jag har sen ett schema med emotioner som täcker de emotioner som vi människor kan ha. Ibland behöver jag få fram ålder när de stängdes in och vad de har koppling till. Därefter frigör jag emotioner en i taget genom att med fokuserad intention föra en magnet över kroppens huvudmeridian, som står i förbindelse med alla meridianer i kroppen, från pannan och över huvudet ner till nacken och då neutraliseras känslan i dig. Ungefär som när ett kreditkorts slinga neutraliseras av en magnet. Eftersom jag har kontakt med din energi är effekten densamma som om jag skulle göra det på dig.

Under en behandling frigör jag så många emotioner som ditt undermedvetna släpper fram, oftast ca 15 emotioner. När emotioner frigörs görs det plats i din kropp och den får möjlighet till självläkning. I den processen kan det hända att du bli lite tröttare än vanligt eller så kan du känna av ekon från någon av de känslor som frisläppts. Det går över. Många vittnar om att de känner det som om något lättat från kroppen. Det finns även de som upplever att fysisk smärta försvinner omedelbart och ibland sker förändringar över tid med fler sessioner i följd. Effekter av behandlingen kan komma direkt eller precis efteråt. Det kan också dröja 1-2 veckor eller längre innan effekten märks. Det är din kropp som avgör hur mycket tid den behöver för att självläka. Det förekommer att klienter upplever goda resultat i början och därefter blir sämre igen efter en tid. Detta är det undermedvetna som släpper fram mer som behöver frigöras och fler behandlingar behövs. När vi frigör emotioner är det vanligt att minnen kommer upp som vi har djupt begravda inom oss. Metoden fungerar oavsett om du minns eller inte, när emotionen är frigjord är den borta för alltid i din kropp.

Efter en eller flera behandlingar har gamla trauman frigjorts i form av instängda emotioner och det skapas ett flow i ditt system och din kropp. Klienter vittnar om att det är som att lösta emotioner ger ringar på vattnet, som att energier plötsligt börjar flöda där det tidigare varit stopp och ger positiva effekter i övriga delar av livet. Många gånger ger behandlingar effekt direkt, men även på längre sikt. Många vittnar om att livet blivit lättare, att de känner mer trygghet och mer grundade i sig själva och att de kan hantera stress och oro mycket bättre. Traumatiska händelser sätter fysiska och mentala spår i kroppen och tar olika tid på sig för att läka. Därför är det omöjligt att säga hur många behandlingar just du behöver.

Jag brukar tänka på instängda emotioner som små ”appar” som vibrerar i olika frekvenser i våra kroppar och som skapar omedvetna mönster hos oss som vi inte medvetet styr över.  Frigörelsen av emotionerna skapar mellanrum och space där inre begränsningar försvinner och du får större emotionell frihet att handla och välja hur du vill hantera det som sker i livet. Med de fina resultat hos mina klienter som jag fått ta del av och hur enkel behandlingen är för klienten är det min förhoppning att fler människor ska upptäcka vad behandling med Emotion Code kan göra för välbefinnande och livskvalité.

(Vill du veta mer kan du se en video här med Dr. Nelson: What is the Emotion Code https://www.youtube.com/watch?v=m74cWR1Az0I&t=2s )

Källan till all information om Emotion Code är hämtad från Dr. Bradley Nelsons bok Emotion Code