E-post

info@releaseandheal.se

Reiki är en gammal japansk behandlingsmetod och består av två ord: rei som betyder ”universell” och ”ki” som betyder livsenergi. Reiki är en mjuk och effektiv behandlingsmetod som arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller med energi.

Reiki kan lindra smärta och lösa upp spänningar, både fysiska och mentala. Stressnivåer sänks och välbefinnandet ökar. Exempel på andra områden där Reiki kan hjälpa är insomningsproblem, att hjärnan går på högvarv, ischias, muskelvärk och listan kan göras lång. Reiki hjälper din kropp att läka sig själv.

Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak i grunden. Värk och spänningar orsakas ofta av stress, oro och undanträngda känslor.

Därför är Reiki och Emotion code en bra kombination då Emotion code frigör specifika emotioner kopplat till de problem som du upplever och Reikin arbetar samtidigt med hela kroppen och frigör det som en gång orsakat fysiska och emotionella spänningar. Känslor kan då komma upp till ytan vilket gör att de kan bearbetas. Livsenergin går dit kropp och sinne bäst behöver den.

Hur känns då Reiki på distans? Många upplever ett stort inre lugn, ett tillstånd som är mycket behagligt. Under behandlingen upplever många värme i kroppen och att det ”pirrar”. Kroppens energi flödar genom energibanor som finns i hela kroppen.

Hur Reikienergin ska användas bestäms av klientens egen kropp. Av den anledningen brukar man säga att Reiki prioriteringsläker. Energin går helt enkelt till det som klienten har störst behov av att få hjälp med just då. Generellt kan man säga att nyss uppkomna skador eller trauman snabbare än gamla skador.